Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice

Dodano 29 sie 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach od dnia 1.01.2013 roku rozpoczął realizację piątej edycji projektu systemowego pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łubnice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu i potrwa do grudnia 2013 roku. Tegoroczny budżet projektu to kwota 126.725,00 zł w tym wkład własny gminy stanowi 13.306,13 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej , społecznej i edukacyjnej u 10 klientów Ośrodka poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia w pokonywaniu barier psychologiczno-społecznych do końca 2013 roku.

Adresatami projektu są osoby:

 • bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP oraz rolnicy,
 • korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • w wieku od 15 – 64 lat,
 • posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
 • zamieszkałe na terenie Gminy Łubnice.

W ramach projektu oferujemy uczestnikom:

 • bezpłatny udział w Projekcie,
 • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,
 • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • bezpłatne kursy zawodowe,
 • zaświadczenia ukończenia kursów,
 • zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • wyżywienie ( ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,
 • ubezpieczenie w trakcie szkoleń,
 • badania lekarskie na kursach gdzie są wymagane,
 • wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego objętych jest 10 osób w tym 6 mężczyzn, którzy już zakończyli udział w projekcie natomiast dla 4 kobiet trwa rekrutacja naboru do 31sierpnia 2013 roku.