Apel o pomoc

Dodano 17 Wrz 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie tapczanika lub wersalki dla potrzebującego mieszkańca naszej gminy ( sprawa pilna).
Będziemy wdzięczni za okazaną życzliwość.


Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013

Dodano 30 Sie 2013

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w terminie od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. więcej …


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dodano 30 Sie 2013

Z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie  ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2012r., poz. 1548 ), która wprowadziła zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych a także wprowadziła nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego. więcej …


Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Dodano 30 Sie 2013

Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice

Dodano 29 Sie 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach od dnia 1.01.2013 roku rozpoczął realizację piątej edycji projektu systemowego pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łubnice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej …