Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach jest organem administracji samorządowej. Współpracując na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami oraz osobami fizycznymi  i prawnymi, organizuje i realizuje zadania z  zakresu polityki społecznej na terenie Gminy Łubnice.


Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach

Kierownik OPS w Łubnicach
Krystyna Barszcz – 15 865-92-43

Starszy księgowy i stanowisko d/s funduszu alimentacyjnego
Dorota Sekuła – 15 865-92-36 w. 42

Starszy pracownik socjalny
Janina Trela –15 865-92-36 w. 42

Starszy pracownik socjalny
Elżbieta Stępień 15 865-92-36 w. 46

Starszy pracownik socjalny i stanowisko d/s świadczeń rodzinnych
Wiesława Irla 15 865-92-36 w. 46

Opiekun
Genowefa Trzpis


Numery identyfikacyjne jednostki:

  • NIP: 866 15 96 956
  • REGON: 291044606

Konta bankowe

Numery rachunków

  • Rachunek podstawowy: 28 8517 0007 0060 0600 0026 0097
  • Fundusz alimentacyjny: 08 8517 0007 0060 0600 0026 0166
  • ZFŚS    79 8517 0007 0060 0600 0026 0149
  • POKL     56 8517 0007 0060 0600 0026 0078

Bank obsługujący – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Łubnice