Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
  • zawarła związek małżeński.