Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
 2. Siedziba administratora danych osobowych:
  Łubnice 66A, 28-232 Łubnice
 3. Obowiązki administratora danych osobowych pełni:
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
 4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.
 6. Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się że:
  inspektorem ochrony danych(IOD) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach jest Pan Tomasz Urbanowicz; kontakt: tomurbanowicz@gmail.com, tel: 733 222 733.