Budżet projektu

Wkład własny: 13.306,13zł
Wnioskowane dofinansowanie: 113.418,87zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12.672,50zł (126.725,00 : 10 osób)
Koszty ogółem projektu: 126.725,00zł
w tym:

a) koszty bezpośrednie: 116.451,13zł

  • Koszty zadania 1 „Aktywna integracja” 65.370,00zł
  • Koszty zadania 2 „Praca socjalna” 4.500,00zł
  • Koszty zadania 3 „Zasiłki i pomoc w naturze” 13.306,13zł
  • Koszty zadania 4 „Zarządzanie projektem” 33.275,00zł

b) koszty pośrednie: 10.273,87zł.
Wkład własny: 13.306,13zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 113.418,87zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12.672,50zł. (126.725,00 : 10 osób)