O projekcie

Od sierpnia 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach realizuje projekt systemowy pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Łubnice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Czas trwania projektu w 2013 roku: styczeń – grudzień
Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz rolników,
  • korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • w wieku od 15 – 64 lat,
  • posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
  • zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.

Projekt obejmuje:

  • warsztaty komunikacji społecznej
  • warsztaty doradztwa zawodowego
  • szkolenia zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających z pomocy społecznej oraz wzmocnienie i poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka. Uczestnicy projektu otrzymują wszechstronne wsparcie zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych i poruszania się na rynku pracy. Do tej pory w projekcie udział wzięło 36 osób – klientów Ośrodka.