Zespół projektowy

W celu realizacji projektu powołano zespół w składzie:
Krystyna Barszcz – kierownik projektu,
Janina Trela – ekspert ds. sprawozdawczości, promocji, monitoringu i przetwarzania danych osobowych.
Dorota Sekuła – księgowy projektu
Elżbieta Stępień – pracownik socjalny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

  • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
  • monitoring i kontrola wszystkich działań,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów, ankiet, deklaracji uczestnictwa,
  • rozliczenia i sprawozdawczość merytoryczno–finansowa projektu.