Punkt pomocy

Punkt Pomocy Osobom Uzależnionym

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące własnego nadużywania alkoholu lub innych używek bądź picie twojego bliskiego martwi Cię to możesz uzyskać fachową poradę i pomoc w:

PUNKCIE TERAPEUTYCZNO-KONSULTACYJNYM DLA OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY, HAZARDU I INNYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH. 

Zapraszamy do:
Urzędu Gminy w Łubnicach pokój nr 1 w trzeci poniedziałek każdego miesiąca.

Zakres oferowanej pomocy:
– poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek,
– poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
– udzielenie wsparcia osobom po zakończeniu leczeniu odwykowym.

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gm. Łubnice.
Punkt prowadzi Specjalista Terapii Uzależnień Pani Jadwiga Kuc.

PRZYJDŹ POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE I INNYM!
WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Czas pracy Punktu Terapeutycznego-Konsultacyjnego od września 2013 r.

Wrzesień
16.09.2013 III poniedziałek 11.00 – 13:00

Październik
21.10.2013 III poniedziałek 11.00 – 13:00

Listopad
18.11.2013 III poniedziałek 11.00 – 13:00

Grudzień
16.12.2013 III poniedziałek 11.00 – 13:00

Telefony kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 15/8659243
Urząd Gminy w Łubnicach 15/8659236

Pomoc można szukać w innych placówkach woj. świętokrzyskiego

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
tel. 41 368 68 31
Leczone uzależnienia: wszystkie uzależnienia behawioralne

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel.41 345 00 53
41 367 12 08
Leczone uzależnienia: hazard, uzależnienia od komputera, Internetu, zakupów

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
ul. Malików 150b
25-639 Kielce
tel.41 367 36 93, 603 388 318
Leczone uzależnienia: alkoholizm, narkomania, hazard, Internet, lekomania, uzależnienia mieszane, współuzależnienia, DDA

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Poradnia Leczenia Uzależnień w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
25-734 Kielce
tel. 41 345 73 46
Leczone uzależnienia: hazard, Internet, gry wideo, seksoholizm.

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
tel.41 390 22 25
Leczone uzależnienia: hazard, Internet, alkoholizm, narkomania.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – Oddział XII
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica
tel.41 36 41 231, 41 36 41 234, 41 36 41 235
Leczone uzależnienia: alkoholizm, uzależnienia mieszane, hazard

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii OU XIII
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica
tel.41 36 41 399
Leczone uzależnienia: hazard problemowy, alkoholizm, lekomania, narkotyki

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „ESKULAP” Kaczmarek, Potocka, Wiśniewski Spółka Partnerska
ul. Sienkiewicza 80
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 14 24
Leczone uzależnienia: hazard, internet, alkoholizm i inne środki psychoaktywne, zaburzenia odżywiania

PROMEDIC Centrum Psychoterapii w Pińczowie,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

ul. Bednarska 3
28-400 Pińczów
tel. 791 063 393, 531 515 222
Leczone uzależnienia: hazard problemowy, gry, zdrapki ,komputer, internet, zakupoholizm , pracoholizm, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od zaciągania kredytów.

SP ZZOZ Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 07 31
Leczone uzależnienia: hazard, alkoholizm, seksoholizm, komputer, pracoholizm, zakupoholizm, narkomania, zaburzenia odżywiania

PROMEDIC Centrum Psychoterapii
Poradnia Terapii Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Poradnia Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradnia Leczenia Nerwic, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów
tel. 604 544 362, 533 033 311, 535 882 244
Leczone uzależnienia: hazard problemowy, gry, zdrapki, pracoholizm, zakupoholizm, internet, zaburzenia odżywiania, komputer, uzależnienia od zaciągania kredytów.