ZASIŁEK RODZINNY – Komu przysługuje?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (patrz słownik),
  • osobie uczącej się (patrz słownik).